การเลือกทะเบียนมงคล สำหรับคนเกิดวันอังคาร

5f3750ed9663c9a7_1280_super-car

การเลือกทะเบียนมงคล สำหรับคนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร มีพื้นชะตาออกไปในทางแกร่งกร้าว ใจนักเลงเพราะมักจะได้เจอกับชะตาชีวิต
ที่ค่อนข้างโลดโผนโจนทะยานอยู่เสมอคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนเร่าร้อน โมโหแรง โมโหร้าย
เป็นคนออกไปในทางเด็ดเดี่ยว ใจใหญ่ จึงมักจะได้รับการนับหน้าถือตาหรือยกให้เป็นผู้นำ
เป็นลูกพี่คนอยู่เสมอ

การเลือกทะเบียนรถมงคลของคนเกิดวันอังคาร

จึงควรเลือกจากเลขที่ตัดความร้อนแรงของพื้นชะตาลง ดังต่อไปนี้

เลขที่ควรเลือก

หมายเลข 5

ท่านว่ามีสง่าราศี มีความภูมิฐาน สมฐานะมีความโอบอ้อมอารีแก่บุตร บริวาร ลูกน้อง
นอกจากนั้นยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคนมีการรักษาจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด
จึงมักจะได้ลาภยศ ศักดิ์ฐานะตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หากรักราชการ
ก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฐานะมั่นคง หากทำกิจการส่วนตัว ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะเอ็นดู
และคอยเกื้อกูลในสำเร็จในกิจการนั้นๆ

หลายเลข 7

ท่านว่าให้มีความมุมานะ พากเพียรอุตสาหะไม่ว่าทำการใดก็จะสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย
คนเกิดวันอังคารมักจะถูกโฉลกกับเลย 7 เป็นพิเศษคือจะมีความอดทน ความอดกลั้น
รู้จักเก็บหอมรอมริบ ไม่ฟุ้งซ่ายใช้จ่ายเรื่อยเปื่อยจนสามารถสะสมทรัพย์สินมากมาย
มีกิจการและบริวารเยอะ เป็นที่นับหน้าถือตาหากรับราชการจะมียศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูง

หมายเลข 9

เลขเก้าท่านว่าก้าวหน้า เป็นความก้าวหน้าที่ได้จากไหวพริบสติปัญญา ความรู้ ความสามารถของตน
คนวันอังคารกับเลข 9จะเป็นคนที่รู้จักมองดูหาลู่ทางทำมาหากินอยู่ตลอด หากทำกิจการหรือการค้า
หยิบจับอะไร จะเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอ ไม่มีขัดสน อับจนรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นผู้นำที่วิเศษเลยทีเดียว

เลขที่ไม่ควรเลือก

หมายเลข 2

ท่านว่าเป็นเลขอัปสฃมงคลส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่ดูแลครอบครัว บุตร บริวาร
ขาดการใส่ใจคนอื่นๆ เท่าที่ควร ขาดมนุษย์สัมพันธ์ ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นด้านมืดของคนเกิดวันอังควร ที่มักจะทำให้เกิดความก้าวร้าวแก่คนรอบข้าง
การงานไม่เจริญ ผู้ใหญ่ชัง การทำงานไม่ได้ผล ไม่ได้ประโยชน์ตามที่วางเอาไว้
เพราะการทำงานแบบหยาบๆ ขอไปท ทำพอให้เสร็จๆ ไป

หมายเลข 4

เป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลในด้านการพูดการจาไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง อยาสกจะพูดอะไรก็พูด
ไม่ทันได้คิดว่าจะไปกระทบใจใครพูดจาขวานผ่าซาก ไม่ถอนมน้ำใจคน บางครั้งยังไม่เข้าหูผู้ใหญ่
ไม่เข้าหูลูกค้ากิจการจึงมักประสบอุปสรรค เนื่องจากไม่สามารถเจรจาให้ลุล่วงไปได้
ไม่มีความดึงดูดใจนลูกค้า

หมายเหตุ เลขถูกโฉลก และเลขกาลกิณี เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกรุณาใช้วิจารณญาณ