ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียนทำอย่างไร

car photo

ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียนทำอย่างไร

ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียนถือเป็นอีกเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้ ด้วยส่วนใหญ่คือเลขทะเบียนรถที่ได้มาพร้อมกับการซื้ออาจเป็นเลขที่ไม่ถูกใจหรือเป็นเลขต้องห้าม ทำให้บางคนเลือกที่จะสลับป้ายทะเบียนกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว หรือไม่ในกรณีที่ชื่นชอบเลขทะเบียนรถคันเก่าแต่จะออกรถใหม่ต้องการใช้ทะเบียนเดิม แล้วแบบนี้จะมีวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร

โดยในส่วนของการขอสลับป้ายทะเบียนนั้น หากเป็นรถคันเก่ากับรถคันใหม่ เพียงแค่เอารถคันใหม่ไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้ทะเบียนก่อน จากนั้นจึงค่อยน้ำทะเบียนรถเก่าและรถใหม่มาสลับกันตามขั้นตอนปกติ ซึ่งจะเสียค่าป้าย ๆ ละ 750 บาท รวมเป็น 1,500 บาท เท่านี้ก็เรียบร้อย โดยในส่วนของการสลับป้ายทะเบียนของตนเองกับเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ก็เช่นกัน เพียงทำเรื่องขอสลับเปลี่ยนป้ายทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ยื่นตรวจเอกสารการสลับป้ายทะเบียน
  2. ดำเนินการตัดเลข
  3. นำเอกสารทั้งหมดมายื่น จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ
  4. เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมารับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท
  5. รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม
  6. ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ และนำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนในการสลับป้ายทะเบียนที่หลายคนอยากรู้ โดยในส่วนของเอกสารการขอเสลับป้ายนั้นจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนที่ใบคำร้อง ให้เราเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบก่อนการยื่นเรื่อง เท่านี้ก็เรียบร้อย…