วิธีการคำนวณผลรวมของทะเบียนสวย คำนวณอย่างไร

auto photo

เมื่อพูดถึงการคำนวณผลรวมของเลขทะเบียนสวยนั้น สำหรับบางคนที่เคยศึกษาเรื่องนี้จะทราบว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อหาเลขทะเบียนสวยและเป็นมงคลให้กับรถ และต่อไปนี้คือวิธีการคำนวณผลรวมของเลขทะเบียนสวย

วิธีการคำนวณผลรวมของทะเบียนสวย

  1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นแปลงค่าได้ดังนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าเท่ากับ  1

ข บ ป ง ช               มีค่าเท่ากับ  2

ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าเท่ากับ  3

ค ธ ร ญ ษ               มีค่าเท่ากับ  4

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าเท่ากับ  5

จ ล ว อ                  มีค่าเท่ากับ  6

ซ ศ ส                     มีค่าเท่ากับ  7

ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าเท่ากับ  8

ฏ ฐ                        มีค่าเท่ากับ  9

  1. หลังจากได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มเลขศาสตร์ ดังนี้

– เลขผลรวมดีมาก ได้แก่ 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณระดับดีมาก มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– เลขผลรวมดีปานกลาง ได้แก่ 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณระดับดีปานกลาง เหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ หากมีความพยายาม

– เลขผลรวมไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะเหนื่อยมาก อุปสรรคมาก เจอปัญหารุมเร้า การงาน การเงิน ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง ควรเปลี่ยน

และทั้งหมดนี้คือวิธีการคำนวณพร้อมทั้งตัวเลขมงคลต่าง ๆ ที่ส่งผลดีร้ายแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเจ้าของรถคำนวณเลขแล้วและได้เลขที่ดีก็ไม่ควรเปลี่ยน แต่ถ้าพบว่าเป็นเลขให้โทษก้อย่างลังเลใจที่จะเปลี่ยนในทันที เพราะเลขเหล่านี้ตามความเชื่อแล้วสามารถส่งผลดีร้ายต่อเจ้าของรถได้อย่างที่ใครก็คาดไม่ถึง…