อักษรทะเบียนที่ควรเลี่ยง

vehicle registration photo

อักษรทะเบียนที่ควรเลี่ยง

มีวิธีการหลากหลายในการคำนวณ เพื่อใช้เลือกหมายเลขทะเบียนรถสวย วันนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งที่ได้นำทั้งตัวอักษรและตัวเลขมาคำนวณไว้ด้วยกันอย่างละเอียด เพื่อความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นตามหลักเลขศาสตร์ วิธีการดังนี้ครับ

 1. ให้ทำการแปลงค่าหมวดตัวหนังสือ 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง
  2. ต่อมาเมื่อได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์
 2. ควรหลบหลีกหมวดตัวอักษรตัวหนังสือกาลกิณีและเลขกาลกิณี ไม่ควรมีในทะเบียนรถสวย
 3. เทคนิคสำคัญคือ หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีวันเกิดเป็นเลขตัวสุดท้ายในทะเบียนรถสวย
  พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คำนวณดังนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
  ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณ ระดับดีมาก คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขผลรวมที่ให้ท่านระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
  เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย
  เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 ตัวหนังสือ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
  เกิดวันจันทร์  เลข 1 อักษร ( อ )
  เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษรตัวหนังสือ ( ก ข ค ฆ ง )
  เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 ตัวหนังสือ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
  เกิดวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษรตัวหนังสือ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
  เกิดวันพฤหัส เลข 7 ตัวหนังสือ ( ด ต ถ ท ธ น )
  เกิดวันศุกร์ เลข 8 ตัวหนังสือ ( ย ร ล ว )
  เกิด วันเสาร์ เลข 4 ตัวหนังสือ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวอักษรตัวหนังสือ ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษรตัวหนังสือ คือ 7 + 7 = 14 และผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังที่เห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาเลขศาสตร์ 42  คือผลรวมที่ให้คุณระดับดีมาก เป็นต้น โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเปรียบเทียบไปด้วย เช่นเกิดวันอาทิตย์ ก็ไม่ควรมีเลข 6 และตัวหนังสือ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันอาทิตย์เป็นต้น เพราะมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง