เลขทะเบียนมงคลวันพุธ กลางคืน

44fe841179a98220_1280_super-car

เลขทะเบียนมงคลวันพุธ กลางคืน

คนที่เกิดวันพุธในยามกลางคืน เป็นคนที่มีพื้นชะตาช่างคิด รอบรู้มีความรู้กว้างขวาง
มักประกอบอาชีพเป็นนักวิชากร ครูหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ คนวันพุธกลางคืนเป็นคนเงียบๆ
ไม่ค่อยพูดแต่ก็จิตใจดี เป็นคนโอบอ้อมอารี จิตใจกว้างขวาง อ่อนน้อมถ่อมตน รักเพื่อนรักฝูง
ทำให้เขามักจะเป็นที่รักของเพื่อนๆ บุตร บริวารแต่ก็มักจะเดือดร้อนจากคนเหล่านั้นอยู่เสมอ
เพราะมักจะไปอาสาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหลักการเลือกทะเบียนมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพุธ
มักจะมีเลือกตามเลขต่อไปนี้

หมายเลขมงคล

หมายเลข 2

ท่านว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงส่ง มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่
ท่านว่ามักจะเอ็นดูจนส่งผลให้เกิดการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะคนที่ทำงาน
ด้านราชการหรือการเมืองมักจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ จนมีหน้ามีตา มีตำแหน่งเกียรติยศ
ชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมา หากทำกิจการค้า ก็จะได้รับการแนะนำส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่
จนกิจการนั้นเจริญรุ่งเรือง

หมายเลข 3

ท่านว่าหมายถึงความกล้าหาญชอบที่จะทำอะไรด้วยความเด็ดเดี่ยว อาสาแก้ปัญหาให้คนอื่นๆ
อยู่เสมอเลยมักจะทำให้ได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ อุดหนุนค้ำชู จนมีกิจการใหญ่โตเพื่อนฝูงบริวารรักใคร่ หมายเลข 3
ยังหมายถึงเลขที่มีความเฉียบขาดในด้านการตัดสินใจ การหาลู่ทางค้าขายทางธุรกิจการค้า
หากินคล่องและมักจะมีโชคเรื่องของลาภลอยอยู่เสมอ

หมายเลข 7

ท่านว่าเป็นเลขแห่งควาดอดทน มุมานะ หนักเอาเบาสู้ชอบในเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ
แม้จะได้อะไรมาอย่างยากลำบาก แต่ไม่ท้อถอย ไม่มีหันหลังกลับจะฝ่าฟันเดินไปข้างหน้า จนกว่าจะประสบความสำเร็จ
ให้ได้ การทำงานมีความตั้งใจมีผู้เอ็นดูรักใคร่ คอยสนับสนุนอยู่ตลอด ในช่วงบั้นปลายมักจะสบายมีทรัพย์สินมากมาย มีบริวารจงรักภักดี

หมายเลขไม่เป็นมงคล

หมายเลข 1

เป็นหมายเลขแห่งความหยิ่งทระนงที่ขัดกับบุคลิกของคนวันพุธกลางคืน ที่มีพื้นชะตาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
ทำให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไว้เนื้อไว้ตัว ใครทำอะไรขัดใจไม่ได้หงุดหงิดพื้นเสียไม่มีเหตุผล ส่งผลเสียต่องาน
หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าเนื่องจากอารมณ์ที่ไม่คงเส้นคงวาได้

หมายเลข 4

คนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนรั้นเงียบๆ ไม่เชื่ออะไรได้ง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยตาตนเอง จนบางครั้งอาจเกิดการขัดเส้น
โต้เถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ เลขนี้ยังอาจตีได้ว่าเป็นคนขยันพูด ดีแต่ปากพูดได้ทำไม่ได้ ไม่มีสัจจะ พูดคำไหนไม่คำนั้นก็ได้
หมายเลข 4 นี้ถือเป็นกาลกิณีเพราะทำให้หน้าที่การงานไม่เจริญ ทำอะไรไม่ขึ้น คนใกล้ชิดหักหลังทรยศ

หมายเหตุ เลขทะเบียนมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคล