การเลือกทะเบียนมงคล สำหรับคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคาร มีพื้นชะตาออกไปในทางแกร่งกร้าว ใจนักเลงเพราะมักจะได้เจอกับชะตาชีวิต ที่ค่อนข้างโลดโผนโจนทะยานอยู่เสมอคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนเร่าร้อน โมโหแรง โมโหร้าย เป็นคนออกไปในทางเด็ดเดี่ยว ใจใหญ่ จึงมักจะได้รับการนับหน้าถือตาหรือยกให้เป็นผู้นำ เป็นลูกพี่คนอยู่เสมอ การเลือกทะเบียนรถมงคลของคนเกิดวันอังคาร จึงควรเลือกจากเลขที่ตัดความร้อนแรงของพื้นชะตาลง ดังต่อไปนี้ เลขที่ควรเลือก หมายเลข 5 ท่านว่ามีสง่าราศี มีความภูมิฐาน สมฐานะมีความโอบอ้อมอารีแก่บุตร บริวาร ลูกน้อง นอกจากนั้นยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคนมีการรักษาจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด