ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียนทำอย่างไร ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียนถือเป็นอีกเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้ ด้วยส่วนใหญ่คือเลขทะเบียนรถที่ได้มาพร้อมกับการซื้ออาจเป็นเลขที่ไม่ถูกใจหรือเป็นเลขต้องห้าม ทำให้บางคนเลือกที่จะสลับป้ายทะเบียนกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว หรือไม่ในกรณีที่ชื่นชอบเลขทะเบียนรถคันเก่าแต่จะออกรถใหม่ต้องการใช้ทะเบียนเดิม แล้วแบบนี้จะมีวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร โดยในส่วนของการขอสลับป้ายทะเบียนนั้น หากเป็นรถคันเก่ากับรถคันใหม่ เพียงแค่เอารถคันใหม่ไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้ทะเบียนก่อน จากนั้นจึงค่อยน้ำทะเบียนรถเก่าและรถใหม่มาสลับกันตามขั้นตอนปกติ ซึ่งจะเสียค่าป้าย ๆ ละ 750 บาท รวมเป็น 1,500 บาท เท่านี้ก็เรียบร้อย โดยในส่วนของการสลับป้ายทะเบียนของตนเองกับเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ก็เช่นกัน เพียงทำเรื่องขอสลับเปลี่ยนป้ายทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้