ทะเบียนมงคล เชื่อถือได้แค่ไหน ทะเบียนมงคล เป็นศาสตร์ในการทำนายด้านตัวเลขอย่างหนึ่งที่เริ่มเป็นที่แพร่หลาย ในช่วงหลังๆ มานี้ โดยเริ่มมีผู้ที่นิยมโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อในเรื่องของศาสตร์ด้านตัวเลข นั้นให้ความสนใจมากมายเพราะศาสตร์ด้านนี้ เป็นเรื่องที่ เชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายเพราะเคย มีคนที่ประจักษ์ในเรื่องอำนาจด้านตัวเลขและการหนุนดวงมามากมายและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ เอาไว้อยู่หลายท่านท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ในแวดวงราชการ ท่านได้ให้ความเห็นว่าเรื่องทะเบียนมงคล แม้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ที่แฝงเอาไว้ด้วยความงมงายแต่มันก็เป็นจริงได้อย่างเหลือเชื่อ โดยในกรณีของท่าน เคยใช้เลขทะเบียนไม่สวย ไม่เป็นมงคล มีเลขที่เป็นอัปมงคล แต่ก่อนท่านไม่เคยเชื่อถือเรื่องนี้แต่พอได้ครอบครองทะเบียนดังกล่าว เรื่องร้ายๆ ก็มาเยือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่ไม่ก้าวหน้า มีศัตรูคอยหาความอยู่เสมอ แต่พอเปลี่ยนมาใช้ทะเบียนที่มีเลขถูกโฉลกน่าประหลาดที่