ฤกษ์สำหรับการออกรถดูอย่างไร เรามีคำตอบ แต่โบราณกาลมา คนไทยมักมีความเชื่อเรื่องของโชคลางไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆ เพราะเชื่อกันว่าการทำอะไรตามฤกษ์ตามยามจะนำพาเอาความโชคดี หรือโชคร้ายมาสู่กิจกรรม หรือคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน การเดินทาง การไปรบในสงคราม การกระทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น แม้ปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการออกรถ หรือการซื้อรถก็จำเป็นจะต้องมีการดูฤกษ์ ดูยามกันด้วย เรามาดูกันว่า ในปีหนึ่งๆ มีวันที่เป็นฤกษ์ดีหรือร้ายอย่างไรในตำราโบราณ การออกรถนั้น ควรและไม่ควรออกรถในวันต่อไปนี้ ไม่ควรออกรถวันอาทิตย์