หมายเลขทะเบียน คนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนเงียบๆ มีโลกส่วนตัวสูง ชอบเก็บตัวแต่ไม่ได้หมายความ ว่าเข้าสังคมไม่เป็น จริงใจ ซื่อตรง และมีความมุ่งมั่นพื้นชะตาต้องได้รับความยากลำบากก่อน จึงจะประสบความสำเร็จได้ในภายหลังพื้นนิสัยเป็นคนที่ขวนขวายใขว่คว้าหาความสำเร็จ เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นคนที่มีแนวความคิดกว้างไกล ชอบการวางแผน ดังนั้นคนวันเสาร์จึงมักประกอบอาชีพเจ้าของกิจการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเลขมงคลและอัปมงคลของคนวันเสาร์ มีดังต่อไปนี้ ทะเบียนมงคล หมายเลข 3 ท่านว่าสำหรับคนวันเสาร์ หมายถึงเลขแห่งการอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเลขแห่งการทำงาน คนวันเสาร์มักจะมีลูกน้องบริวารที่มีความขยันขันแข็งรักการทำงานไม่เกียจไม่คร้าน มักจะมีการรับอาสาทำงานด้านนั้นด้านนี้ให้อยู่เสมอคนวันเสาร์มักมีโชคกับการเดินทาง เดินทางบ่อย