เลขทะเบียนมงคลวันพุธ กลางคืน คนที่เกิดวันพุธในยามกลางคืน เป็นคนที่มีพื้นชะตาช่างคิด รอบรู้มีความรู้กว้างขวาง มักประกอบอาชีพเป็นนักวิชากร ครูหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ คนวันพุธกลางคืนเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูดแต่ก็จิตใจดี เป็นคนโอบอ้อมอารี จิตใจกว้างขวาง อ่อนน้อมถ่อมตน รักเพื่อนรักฝูง ทำให้เขามักจะเป็นที่รักของเพื่อนๆ บุตร บริวารแต่ก็มักจะเดือดร้อนจากคนเหล่านั้นอยู่เสมอ เพราะมักจะไปอาสาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหลักการเลือกทะเบียนมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพุธ มักจะมีเลือกตามเลขต่อไปนี้ หมายเลขมงคล หมายเลข 2 ท่านว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงส่ง มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านว่ามักจะเอ็นดูจนส่งผลให้เกิดการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะคนที่ทำงาน