เลขทะเบียนมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางวัน คนวันพุธกลางวัน พื้นฐานของชะตามักเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความคิดที่ออกแนวอิสระ สามารถประดิษฐ์คิดค้น หรือไอเดียดีๆที่นำเสนอสู่คนรอบข้างอยู่เสมอ ลักษณะนิสัยร่าเริ่ง แจ่มใส เข้าใจคนอื่น พูดจาอ่อนหวานมีเสน่ห์ เป็นที่รักใครของผู้คน ผู้หลักผู้ใหญ่เกิดความเอ็นดูอยู่เสมอ หลักการเลือกเลขมงคลสำหรับทะเบียนรถ จึงจะต้องเลือกเลขที่ไม่ได้ลดจุดเด่นของคนวันพุธกลางวันนั่นเอง ดังต่อไปนี้ หมายเลขทะเบียนที่เป็นมงคล หมายเลข 2 ท่านว่าจะเป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปด้วยความที่คนเกิดวันพุธช่วงกลางวันมีความร่าเริง จึงมักเป็นที่รักใคร่แก่ผู้ใหญ่ บุตรบริวาร ทำให้มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนตลอด อยู่ที่ไหนทำอะไร ก็ไม่ตกยากงานการนั้นขึ้นอยู่กับการเจรจา